TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

 
Samozřejmostí je tlumočení obchodních jednání a meetingů. Dále poskytujeme tlumočení pro sdělovací prostředky, simultánní tlumočení při konferencích i soukromých konverzacích. Specializujeme se na japonštinu ve všech kombinacích s češtinou a angličtinou, dále na kombinace čínština-čeština a japonština-polština a japonština-maďarština. 


Vycházíme z Vašich požadavků a hájíme Vaše zájmy. Přesné tlumočení umožní  zrychlenou a velmi efektivní komunikaci s Vašimi partnery.


Přetlumočíme prezentace Vašich služeb a výrobků zahraničním zákazníkům. Pomůžeme Vám oslovit japonské společnosti působící zde v Evropě.


Provádíme tlumočení telefonních a televizních konferencí s Vašimi obchodními partnery i zahraničními pobočkami. Ať jsou Vaši partneři jakkoliv daleko, můžete si s nimi v klidu pohovořit a zároveň tak výrazně ušetřit Vaše náklady i čas.

TOP

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBYMaximálně profesionální překladatelství. Překládáme všechny typy textů z japonštiny do češtiny, angličtiny, němčiny, polštiny, maďarštiny a dalších jazyků. Dokážeme vyhovět nejrůznějším požadavkům našich zákazníků.


Překládáme zápisy do obchodních rejstříků, plné moci, rodné listy, oddací listy a další úřední doklady všech typů. Na požádání zajišťujeme jejich úřední ověření a označení razítkem soudního překladatele. 


Překládáme kupní smlouvy, smlouvy o pronájmech a převodech, pracovní smlouvy a veškerou obchodní korespondenci, psané prezentace a jakoukoliv dokumentaci související s podnikáním. V tomto oboru máme dlouhodobé zkušenosti a můžete se na nás plně spolehnout. 


Vaše prospekty, technické výkresy,manuály, knižní publikace, kalendáře nebo prezentace zrealizujeme na klíč s grafickou úpravou v široké nabídce formátů přesně podle Vašich požadavků. 

TOP

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

 

Průvodcovství ve střední Evropě

Na základě 11 letých zkušeností poskytujeme průvodcovské služby v České republice a okolních zemí, a to jak v japonštině, tak v dalších jazycích. Známe japonské klienty a dokážeme jim poskytnout vysoce kvalitní služby podle jejich kulturních požadavků a v úrovni, na jakou jsou zvyklí z domova.

Průvodcovství v Japonsku

Máme širokou praxi s prováděním českých a slovenských klientů po celém Japonsku. Na požádání zajišťujeme ubytování v Japonsku, letenky a jízdenky na vlakovou a lodní dopravu. Dokážeme zprostředkovat prohlídku průmyslových podniků, výzkumných ústavů a dalších institucí v Japonsku.

Asistenční služby 

Tlumočnický doprovod pro veškeré situace. Doprovod VIP z letiště, služby při státních návštěvách a oficiálních programech, stejně tak při technických návštěvách průmyslových závodů i asistence při služebních cestách.

TOP


S dotazy nebo problémy týkajícími se tohoto webového serveru se obraťte na [info@langservice.cz].
Copyright © 2009 [Langservice]. Všechna práva vyhrazena.

           Email:
info@langservice.cz

            Tel:
  + 420 606 655 571